fbpx

Click here for the English version

 

We zullen binnenkort verhuizen naar onze nieuwe website metsylvia.nl/kinderyoga
We’ll move soon to our new website metsylvia.nl/kinderyoga/

 

Als het gaat om de gezondheid en fitheid van kinderen hebben we de neiging om ons te concentreren op sport en outdoor speeltijd, maar een andere vorm van oefening die hen veel voordelen biedt is kinderyoga. Anti-pesten, gezondheid, wellness en het karakter onderwijs zijn gemeenschappelijke thema’s in de scholen vandaag, allemaal gericht op het opleiden van het hele kind: gedachtes, lichaam en geest. Yoga, van natuur, ondersteunt dit leerproces, dus het is ideaal om het toe te voegen aan school of naschoolse programmas.

Yoga is iets dat kinderen overal kunnen beoefenen en de ademhaling, de concentratie, de houdingen, en de manier waarop kinderen leren om te handelen of reageren op situaties, zal voor altijd met hen blijven en hen leiden tot een constante zelf-ontdekking en nieuwsgierigheid.

Er zijn vijf belangrijke gebieden waar kinderen kunnen profiteren van het beoefenen van kinderyoga, en elk van hen verbetert hun algemene welzijn:

 • Verbetert de fysieke flexibiliteit, kracht en lichaamsbewustzijn
 • Fine-tunes evenwicht en coördinatie
 • Ontwikkelt focus en concentratie
 • Verhoogt het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen
 • Versterkt de mind-body connectie

Daarnaast yoga helpt kinderen door:

 • Het verbeteren van het algemeen welzijn
 • Beheer van stress en angst via de ademhaling, bewustzijn, meditatie en gezonde beweging
 • Ondersteunen van een rustige, harmonieuze en respectvolle klas
 • Studies hebben ook aangetoond dat yoga veel voordelen heeft voor kinderen met autisme en ADHD

De lessen dat ik lever zijn een combinatie van yogahoudingen, ademhalings- en ontspanningstechnieken bij middel van fantasierijke verhalen die een volledig inclusieve en niet competitieve vorm van oefening voor de kinderen voorzien.

 

 

Tarieven en voorwaarden:

Deze tarieven zijn een indicatie, ze kunnen per locatie variëren.

Kinderyoga groepstarieven *

6 lessen
(binnen 8 weken)
12 lessen
(binnen 14 weken)
Losse les
School/BSO € 342,- € 648,- € 60,-
KDV (2-4 jaar) € 288,- € 540,- € 50,-

Locatie: Ruimte school/BSO/KDV
Groepsgrootte School/BSO: 10 kinderen (max 15 kinderen met minstens een leerkracht er bij)
Lesduur School/BSO: 45 min
Groepsgrootte KDV: 8-10 kinderen met minstens een leerkracht er bij
Lesduur KDV: 30 min

Proefles bespreekbaar. Vraag naar de mogelijkheden.
Reiskosten buiten Apeldoorn t/m 20 km afstand vanaf postcode 7323EN : €0,19 per kilometer.
Reiskosten buiten Apeldoorn vanaf 21 km afstand vanaf postcode 7323EN : worden samen besproken.

* Deze groepslessen zijn bedoeld voor scholen en BSO/KDV organisaties. Tarieven zijn exclusief 21% BTW en eventuele reiskosten. 

Deze tarieven zijn een indicatie, ze kunnen per locatie variëren.

Kinderyoga naschoolse club
tarieven per kind **

4 lessen 8 lessen 12 lessen Losse les Proefles
School/BSO € 30,- € 58,- € 84,- € 8,75 € 5,-
KDV (2-4 jaar) € 24,- € 46,- € 66,- € 7,- € 4,-

Locatie: Ruimte op school/BSO/KDV
Groepsgrootte: 5 – 10 kinderen (alleen leerlingen van de school/BSO/KDV)
Lesduur School/BSO: 45 min
Lesduur KDV: 30 min

** Deze tarieven zijn bedoeld voor ouders. Tarieven zijn inclusief 9% BTW en exclusief eventuele reiskosten.

Voor meer informatie stuur dan een e-mail naar info@letsdoyoga.nl of bel me op 06-23544200.

Enkele reacties van leerkrachten:

“Ik vond het ontzettend leuk om te zien dat het jou gelukt is om de oudere kinderen heerlijk te laten bewegen en vooral ook te laten ontspannen. Ze zijn al zo druk met alles wat er om hen heen gebeurd en de kinderen hebben het echt ervaren als een ‘moment voor henzelf’. De kinderen waren heel enthousiast en bleven tot aan het einde geboeid.
Voor de jongere kinderen waren de oefeningen heel speels en heel enthousiasmerend. Zelfs de oudere kinderen vonden het leuk om mee te doen, jongens en meisjes.”
– E. Melody — Directeur PCBS Ichthus

“Rustige enthousiaste manier van lesgeven. Voldoende vaart en je nam de kinderen mee in het verhaal. Ik merkte en zag jou genieten, net als de kinderen, dit werkt aanstekelijk naar de groep toe, echt alle kinderen deden betrokken en enthousiast mee.”
– M. Dijkstra — Kleuterjuf

“​​Ik vond de yogales heel leuk. Vooral die voor jonge kinderen. Erg leuk om te zien hoe Sylvia in haar rol zit. Ze neemt je haast letterlijk mee naar het strand en de zee.
​- Marion Frederiks, leerkracht groep 8

“​Ik vond de yogales naar het strand erg leuk. Met alle verschillende bewegingen. Sylvia is erg enthousiast en brengt de opdrachten heel positief. De kinderen uit mijn groep gaan met veel plezier naar de kinderyoga.”
– ​Willemijn, leerkracht groep 3

English version

When it comes to children’s health and fitness we tend to focus on sports and outdoor playtime but another form of exercise that offers them a lot of advantages is kids yoga. Anti-bullying, health, wellness and character education are common themes in schools today, all focusing on educating the whole child: mind, body and spirit. Yoga, by nature, supports this learning so it is ideal to incorporate it to school or after-school programs.

Yoga is something children can practice anywhere and the breathing, the concentration, the poses, and the way kids learn to act or react to situations, will stick with them forever and lead them to constant self-discovery and attentiveness.

There are five key areas where kids benefit from practicing kids yoga, and each of them improves their overall well-being:

 • Improves physical flexibility, strength and body awareness
 • Fine-tunes balance and coordination
 • Develops focus and concentration
 • Boosts self-esteem and confidence
 • Strengthens the mind-body connection

Additionally yoga helps children by:

 • Improving general well-being
 • Manage stress and anxiety through breathing, awareness, meditation and healthy movement
 • Supporting a calm, harmonious and respectful classroom
 • Studies have also shown that yoga benefits children with autism and ADHD

The lessons that I deliver are a combination of yoga postures, breathing and relaxation techniques by means of imaginative stories that provide a fully inclusive and non-competitive form of exercise for children.

Check the Rates and Conditions HERE